NutriProfiel-vitamine-check-voor-zorgprofessionals

U bent arts, verpleegkundige of diëtist en heeft vragen gekregen over NutriProfiel.

NutriProfiel voorziet laboratoriumuitslagen van vitamine B6, foliumzuur, B12 en/of D van een persoonlijk voedingsadvies voor de patiënt.  Hiermee krijgt de patiënt praktische tips om de inname van micronutriënten te verbeteren; de patiënt kan zelf aan de slag met de voedingsadviezen.

NutriProfiel voor de Zorgprofessional

Wilt u wilt meer weten over NutriProfiel? Lees hier meer.

NutriProfiel is een product dat is ontstaan uit de samenwerking tussen Ziekenhuis Gelderse Vallei (ZGV) en de afdeling Humane Voeding van Wageningen University & Research (WUR). NutriProfiel richt zich op persoonlijke voedingsadviezen om de micronutriëntstatus te verbeteren. Deze adviezen worden geïmplementeerd in de zorg, maar dit advies kan ook door consumenten aangevraagd worden.

Vitaminetekorten komen nog vaak voor in Nederland en kunnen klinisch relevant zijn. Een ongezonde, onvolwaardige voeding kan een rol spelen in het ontstaan van vitaminedeficiënties. Gezonde voeding is rijk aan vitamines, en daarom is voeding belangrijk bij het voorkomen van gezondheidsproblemen door vitaminedeficiënties.

NutriProfiel voorziet laboratoriumuitslagen van vitamine B6, foliumzuur, B12 en/of D van een persoonlijk voedingsadvies voor de patiënt.  Hiermee krijgt de patiënt praktische tips om de inname van micronutriënten te verbeteren; de patiënt kan zelf aan de slag met de voedingsadviezen.

NutriProfiel combineert de uitslag van laboratoriumdiagnostiek van vitaminen met een voedingsvragenlijst die door WUR ontwikkeld is (de Eetscore). Het laboratoriumonderzoek stelt vast of er een vitaminetekort op biochemisch niveau is bij de patiënt. Vervolgens krijgt de patiënt via de e-mail een uitnodiging om de voedingsvragenlijst (online) in te vullen. Er zijn patiëntenfolders beschikbaar die u kunt uitreiken aan patiënten waarvoor u bloedonderzoek naar de vitamines aanvraagt.

De voedingsvragenlijst geeft inzicht in het voedingspatroon van de patiënt. Deze gecombineerde informatie is de basis voor het persoonlijke voedingsadvies van NutriProfiel. Dit advies wordt naar de aanvragende (huis)arts gestuurd, die het advies met de patiënt deelt. Met dit advies krijgt de patiënt praktische tips over het verbeteren van zijn/haar voeding en vitaminestatus. Het advies is gebaseerd op de Richtlijnen Goede Voeding van de Gezondheidsraad.

Dit advies wordt volgens de reguliere (elektronische) communicatiekanalen (EPD/HIS) doorgegeven aan de aanvragende (huis)arts. Daarnaast krijgt de patiënt zelf ook het voedingsadvies. Uiteraard moet de patiënt de voedingsvragenlijst invullen, anders kan er geen voedingsadvies opgesteld worden. Deelname door de patiënt is geheel vrijwillig.

NutriProfiel is beschikbaar voor patiënten van ZGV en voor patiënten van huisartsen die in ZGV bloedonderzoek laten uitvoeren. Voorwaarde is dat het e-mailadres van de patiënt in het ziekenhuis bekend moet zijn. Bij de bloedafname wordt aan de patiënt gevraagd of men een NutriProfiel voedingsadvies wenst te ontvangen, en of de patiënt hiervoor een uitnodiging via de e-mail wil ontvangen.

Daarnaast is NutriProfiel ook beschikbaar voor consumenten. Via deze website kunnen zij zich zonder tussenkomst van een (huis)arts aanmelden voor een NutriProfiel voedingsadvies. Voor consumenten kost een NutriProfiel advies €89,- (incl. BTW).

Als u interesse heeft in het NutriProfiel voedingsadvies, dan kunt u dit bij het KCHL van ZGV kenbaar maken bij de klinisch chemicus. Bij de bloedafname wordt aan de patiënt gevraagd of deze een voedingsadvies wil ontvangen. Als de patiënt dit wil, dan krijgt deze een uitnodiging om de voedingsvragenlijst in te vullen.

Het NutriProfiel advies is gericht op praktische tips waarmee de patiënt zelf zijn/haar vitaminestatus kan verbeteren. Als uitgangspunt wordt het advies opgesteld door naar voedingsmiddelen te verwijzen. Alleen indien voeding niet voldoende is om een deficiëntie te behandelen, wordt het gebruik van supplementen geadviseerd. Vaak volstaat het tijdelijk gebruiken van supplementen.

Het NutriProfiel advies omvat vitamine B6, foliumzuur, B12 en D. Van deze vitamines komen deficiënties relatief vaak voor in Nederland. Tevens blijkt uit de voedselconsumptiepeiling (VCP) van het RIVM dat veel mensen in Nederland de aanbevolen innames niet halen.

Op termijn wordt dit pakket uitgebreid met andere micronutriënten.

Voeding is een populair onderwerp en er is dan ook veel informatie over te vinden. Vaak is niet te achterhalen wat de bron van een bepaalde bewering is. NutriProfiel maakt gebruik van erkende bronnen en procedures om vitaminestatus te meten, beoordelen en te verbeteren. De Richtlijnen Goede Voeding van de Gezondsheidsraad zijn de basis voor de voedingsadviezen.

Lees meer over de wetenschappelijke achtergrond van NutriProfiel.

Het uitgangspunt van NutriProfiel is dat voeding op de eerste plaats komt, en dat supplementen alleen worden aanbevolen bij vitaminedeficiënties. Veel Nederlanders gebruiken vitaminesupplementen zonder dit echt nodig te hebben. In veel gevallen is dit weggegooid geld voor de patiënt. Daarnaast bevatten bepaalde supplementen hoeveelheden vitamines die ver boven de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (ADH) ligt. In het algemeen geldt, dat een inname boven de ADH niet leidt tot extra gezondheidsvoordeel. In bepaalde extreme gevallen bevatten vitaminesupplementen een dosis die hoger is dan geaccepteerde bovengrenzen van inname.